Spelformer

SPELFORMER

2 spelare bildar ett lag. Tävlingsledningen bestämmer om paren skall lottas ihop eller om spelarna själva får välja.

Spelarna väljer sedan vilken som  ska slå ut på jämna resp. ojämna hål.

Efter utslag spelar man sedan vartannat slag till bollen är i hål.

2 spelare bildar ett lag. Båda spelarna slår ut från varje tee, och väljer sedan vilken boll de vill fortsätta spela med. Den som inte slog  den valda bollen fortsätter att spela och därefter slår  man vartannat slag.

2 spelare bildar ett lag. Båda spelarna slår ut från varje tee, Därefter spelar man på varandras boll en gång, sedan fortsätter man spela vartannat slag.

2 spelare bildar ett lag. Tävlingsledningen bestämmer  om paren skall lottas ihop eller om spelarna själva får välja spelpartner. Spelarna spelar varsin boll och räknar poäng  enligt regler för poängbogey. Det bästa resultatet på varje hål räknas som lagets poäng.

2,3 eller 4 spelare bildar ett lag. Alla spelarna slår ut från  varje tee. Därefter väljer laget den boll man vill spela  vidare på. Därifrån spelar samtliga spelare sin boll. En peg används för att markera var alla ska spela ifrån.

2,3 eller 4 spelare bildar ett lag. Alla spelarna slår ut från varje Tee. Därefter väljer man den boll som man tycker ligger bäst. Den som slagit den bollen

får ej slå nästa slag. Så fortsätter man tills bollen är hålad.

Här erhåller spelaren antal slag enligt slopetabell samt banans par.

Ex:  Stellan har 13 slag enligt slopetabell + banans par som på Sofielund är 67.

13 + 67 = 80 slag. När Stellan slagit totalt 80 slag placerar han sin flagga där bollen ligger. (Alltid på fairway).   Ej i skog o ruff.

Tävlingsledningen mäter sen antalet meter till hålet på den bana flaggan är placerad Ex: 154m till 17 Skulle någon ha slag kvar när man spelat 18 hål

forts. man helt enkelt på hål 1 igen, tills slagen tar slut.

Individuell tävlingsform. Spelaren får högst slå 5 slag över banans par.

Par 3 = 8 slag. Par 4 = 9 slag.  Par 5 = 10 slag.

Därefter tar man upp bollen och för in antal slag på scorekortet

Den vanligaste spelformen på våra golfbanor.

Spelaren får ett visst antal slag extra enl. slopetabellen. Spelar sedan spelaren på sitt par erhåller han/hon 2 poäng. Är man 1 slag bättre erhålles 3 poäng o.s.v

Är man 1 slag sämre får man endast 1 poäng på det aktuella hålet.

Ex: Stellan får 13 slag extra enl. slopetabellen. På hål 4 som har index 13 slår Stellan 3 slag, vilket då medför att han erhåller 3 poäng.

Skulle han istället  slagit 4 slag blir poängen 2, och 5 slag 1 poäng.

Här får spelaren endast använda en järn sjua. Spel o Puttning med samma klubba. Damer får använda hybridklubba.

Här kan tävlingsledningen bestämma hur många klubbor deltagarna får ha.

1 klubba + putter   alt. 2 klubbor + putter eller 3 klubbor + putter

Spelaren väljer själv vilka klubbor han/hon vill spela med. Helt valfritt om tävlingsledningen inte bestämmer något annat.

En putter skall alltid finnas

18 + 9 Hål på lilla banan. Slagspel (Alla slag räknas)

Tävlingsledningen bestämmer om det skall räknas någon Hcp.


FOURSOME

GREENSOMEIRISH

GREENSOMEBÄSTBOLL
SCRAMBLE
TEXAS-SCRAMBLE

FLAGGTÄVLINGSLAGGOLF

POÄNGBOGEY


SJUAN
1-2-3 KLUBBOR+

PUTTER
LILLA BANAN


SNÖRTÄVLING
KOMBEN


UDDA - JÄMNT


TRIPLE-CROWN
RUMBLE
RÖDINGEN

Deltagarna erhåller ett snöre, vars längd i meter motsvaras av antalet slag som erhållits enligt sloptabellen. När helst spelaren vill tjäna ett  slag användes snöret. Ex. 30 cm putt. Klipp bort 30 cm av snöret och bollen är hålad. Bollen ligger bakom ett träd, flytta och klipp snöret kostar inget slag.

Gäller ej out of bounds.

I vatten hinder uppskattas antalet meter från bollens läge

Har man snöre kvar efter 18 hål, har man använt snöret på fel sätt.

Individuell tävlingsform. Spelas 9 hål på stora banan. Tävlingsledningen

bestämmer om det är hål 1 - 9 eller 10-18. Sedan forsätter man 9 hål på lilla banan

Slaggolf på stora banan och slagspel på lilla banan.

Spelaren får endast använda klubbor med jämna nummer  2,4,6/hål 2,4,6 o.s.v.

och klubbor med ojämna nummer 1,3,5/hål 1,3,5 o.s.v.

Med jämna klubbor menas de med nummer 2-4-6-8-10-52-56-60-64

Pitch = 10   Sandwedge - Gapwedge = 11

Med ojämna klubbor menas de med nummer 1-3-5-7-9-53-55-57-59

Fel klubba 1:a ggn = varning, 2:a ggn = 2 pliktslag, 3:e ggn = diskvalifikation

Markörens uppgift att kolla.

Individuell tävling. Först spelas 18 hål på stora banan. Därefter paus med fika.

Sedan spelas 9 hål på lilla banan. Efter det är det dags för pitch o putt 9 hål på lilla banan. Avslutningen blir 9 hål på puttinggreen.

3 eller 4-mannalag. Ex: 4-mannalag: Hål 1 till 5 räknas poängen på den spelare som får högst poäng. Hål 6 - 10 räknas de bästa 2 spelarnas poäng.

Hål 11 - 15 räknas de 3 bästa spelarnas poäng. Hål 16 - 18 räknas allas poäng.

Här bestämmer tävlingsledningen om lagen lottas eller om man får välja Lag.

Samtliga spelare slår ut från röd Tee