information veterantouren

DIVERSE REGLER ATT TÄNKA PÅ INFÖR STARTEN AV VETERANTOUREN. 2020 - 07 - 07  KL. 10.00

Anmälan: Sker som vanligt på hemsidan. Efter ni har anmält er till tävling erlägger ni med hjälp av swish 50 kronor till 0768845662 först därefter är anmälan godkänd. Skriv vilket datum/tävling betalningen gäller och naturligtvis erat namn.


Tävling: 18 hål slaggolf med Hcp


Start:  Startlista kommer att finnas på hemsidan från måndag kväll innan tävling. Hcp räknas också från måndag kväll. Försök att inte samlas vid starten. Starta på era starttider. Vänta på er tur. Håll avstånd och låt framförvarande boll gå av green. Innan ni slår ut.


Scorekort: Deltagarna erhåller scorekort vid start (Antingen personligen eller får plocka ur en låda). Man skriver sin egen score och jämför med markör efter rundan. Skriv endast slag på det aktuella hålet, tävlingsledningen räknar ut scoren. Efter rundan placeras scorekorten i därför avsedd låda på ett bord på gaveln av klubbhuset.


Prisutdelning: Ingen prisutdelning kommer att ske på plats, då vi vill undvika folksamlingar. Priser kommer att finnas i receptionen dagen efter tävling. Det ankommer på pristagarna själva hämta sina priser.GOLFFÖRBUNDETS REKOMMENDATIONER


Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

 

Bunkrar

Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 3 (lokal regel ”lägesförbättring i bunker”) En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.


Det här är en prövotid, det kommer säkert att bli ändringar. Vi provar detta första tävlingen och ser hur det slår ut.

BjörnE o Gunsan