Vassunda Golfklubb 2020-06-09

VASSUNDA GOLFKLUBB 9:e JUNI  12.00 - 13.00

RESULTAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Arne Krogh

Bengt Sahlgren

Kenth Bertilsson

Lars Eklund

Lennart Altrichter

Kent Lundqvist

Thomas Indola

Leif Ohlsson

Carmen Sahlgren

Percy Linblom

31

31

30

30

29

29

28

26

25

22

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Poäng

Nästa sammankomst blir på Vassunda Golfklubb. Tisdagen den 9:e juni mellan 12.00-13.00

Sista anmälningsdag blir den 2:a juni kl. 18.00. Då vi är tvungna att begränsa antalet deltagare

till 16 st. (administrativt) så kommer först till kvarn att gälla. Beträffande lunch o.d. kontaktar

ni "Gunsan" på mail gunsanol@hotmail.com önskemål om mat. Vi hoppas få med en matsedel. Golfhäftet gäller.