Resultat Norsken 2021-08-10

RESULTAT NORSKEN 2021-08-10

Slag      Erh.slag     Totalt        Poäng       Anm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Clary Engström

Lennart Altrichter

Carmen Sahlgren

Berndt Kullberg

Gunnar Bjärkstedt

Kenth Bertilsson

Percy Lindholm

Bengt Sahlgren

Jan Olsson

Arne Krogh

Henrik Dawidson

Matts Ericsäter

Göran Nordlander

Lars Eklund

Anders Sjölin

Jan-Eric Johansson

Kent Lundqvist

Ulf Haeffner

Gunnar Bylund

Björn Engberg

Lars-Åke Sundell

Håkan Wasberg

Gunnar Forsgren

Leif Ohlsson

Ronny Nygren

Christina Haeffner

Lennart Johansson

Thomas Indola

Anita Ohlsson

Kerstin Larsson

66

55

73

77

55

59

72

69

62

64

70

70

64

65

68

69

66

72

64

68

69

72

74

68

75

86

71

71

91

101

26

11

26

30

7

11

24

20

13

14

20

20

13

14

17

18

14

20

11

15

15

18

20

13

18

29

13

12

30

35

40

44

47

47

48

48

48

49

50

50

50

50

51

51

51

51

52

52

53

53

54

54

54

55

57

57

58

59

61

66

63

59

56

56

55

55

55

54

53

53

53

53

52

52

52

52

51

51

50

50

49

49

49

48

46

46

45

44

42

37
Hcp


Hcp

HcpHcp

Hcp

Hcp


Hcp

Hcp

Hcp


Hcp


Hcp


Hcp

HcpHcp


Närmast hål med 1 kast                                 Hål Nr: 6

Matts Ericsäter                                                  0.15 m

Priser finns att hämta i klubbhuset från torsdag 12 augusti kl.13.00

Följande har pris att hämta: Matts Ericsäter, Berndt Kullberg, Carmen Sahlgren

Lennart Altrichter samt Kenth Bertilsson  Ett stort grattis från TL