Resultat Enköping 2021-05-11

RESULTAT 2021-05-11 ENKÖPING

Slag          Erh.slag        Totalt      Anm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Carmen Sahlgren

Kenth Bertilsson

Arne Krogh

Gunnar Bjärkstedt

Clary Engström

Kent Lundqvist

Ulf Haeffner

Percy Lindholm

Håkan Wasberg

Henrik Dawidson

Kerstin Larsson

Jan Olsson

Lennart Altrichter

Thomas Indola

Leif Ohlsson

Bengt Sahlgren

Anita Ohlsson

Lars Eklund

Björn Engberg

104

91

96

90

110

99

107

110

110

106

123

101

99

104

106

114

127

111

123

36

18

23

15

34

22

30

33

33

28

44

20

17

20

20

28

40

22

24

68

73

73

75

76

77

77

77

77

78

79

81

82

84

86

86

87

89

99Hcp
Hcp

Hcp

S9Hcp


Närmast hål                                              Hål Nr 11

Lennart Altrichter                                  3.35 meter

Priser finns att hämta i klubbhuset fr.o.m. torsdag den 13 maj kl. 13.00

Följande har pris att hämta: Carmen Sahlgren, Kenth Bertilsson

Arne Krogh samt Lennart Altrichter.