Årets match

ÅRET´S MATCH

LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER KL. 11.00

DELTAGANDE LAG

Ungdomar

Yang Johansson

Daniel Mäki

Jonas Mäki

Jonas Lindman

Stefan Kullberg

Thomas Lind

Ola Eklund

Rolf Larsson          Lagl.


Lag 60+

Gunnar Bjärkstedt

Gunnar Bylund

Thomas Indola

Åke Grönblad

Christer Carlsson

Kenth Bertilsson

Gunnar Forsgren

Lars Eklund             Lagl.

Lag 70+

9.4

11.2

7.4

7.0


4.3

9.8

5.5


15.2

16.0

16.5

17.4

21.8

18.0

23.2

16.9

17.6

21.6

18.0

18.2

17.9

19.7

12.7

17.7

4

5

2

2


-1

4

0

9

10

10

11

15

12

16

11

11

15

12

12

12

13

7

11

      REGLER:


     1.  Lagledarna grupperar sin mannar från 2 - 8      1 = Lagledarna

     2.  Slagspel match med Hcp. Skillnaden mellan spelarnas antal slag enl. Slope.

     3.  2 poäng = vinst i båda matcherna    1 poäng = vinst i en av matcherna

          ½ poäng = Delad match  0 poäng = Förlust i båda matcherna

     4.   Alla matcher ska spelas klart

Lennart Johansson

Håkan Wasberg

Anders Sjölin

Arne Krogh

Kent Lundqvist

Jan-Eric Johansson

Lennart Altrichter

Björn Engberg        Lagl.


RESULTAT

10 ½

Poäng

UNGDOMSLAGET SOM SEGRADE I DEN STORA MATCHEN

  Fr.v.  Thomas Lind, Daniel Mäki, Ola Eklund, Stefan Kullberg, Jonas Lindman, Jonas Mäki och Lagledaren Rolf Larsson

  Saknas på bilden. Yang Johansson

8 ½

Poäng

Andrapris till 70+laget

  Fr.v.  Håkan Wasberg, Arne Krogh, Anders Sjölin, Lagledare Björn Engberg, Jan-Eric Johansson, Lennart Johansson och

  Kent Lundqvist.  Saknas på bilden Lennart Altrichter.   

5

Poäng

3:e pris till 60+laget

  Fr.v.  Gunnar Bjärkstedt, Gunnar Bylund, Gunnar Forsgren, Åke Grönblad, Lagledare Lars Eklund, Knästående Christer Carlsson,        Thomas Indola.  Saknas på bilden.  Kenth Bertilsson